بررسی عملکرد قلبی و بررسی دریچه‌ها

تست ورزش قلبی

تست ورزش قلبی

تشخیص و پیش‌بینی تنگی عروق کرونر و نیاز بیمار به اقدامات تهاجمی‌تر

آنژیوگرافی

آنژیوگرافی قلب

تشخیص گرفتگی عروق کرونر همراه با آنژیوپلاستی همزمان توسط تیم مجرب در صورت نیاز

آنژیوگرافی

آنژیوگرافی

آنژیوگرافی قلب راست ، بررسی فشار شریان ریوی

هولتر نوار‌قلب

هولتر نوار‌قلب

تشخیص اختلالات ریتم و طپش قلب با قابلیت مانیتورینگ تا هفت روز

هولتر فشارخون

هولتر فشارخون

بررسی فشار‌خون و میزان کنترل و نواسانات آن

بازتوانی قلبی ریوی

بازتوانی قلبی ریوی

تسریع بهبودی بعد از حادثه‌های قلبی مانند سکته قلبی، باز کردن عروق قلبی و بستری بدنبال نارسایی قلبی و همچنین بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی

تست ورزش قلبی

تست ورزش قلبی ریوی

بررسی علل تنگی نفس

TOP